Bestuur molen

Jelma Steenwijk (voorzitter)
Eelke Rijpkema (secretaris)
Alie Wemer (penningmeester)
Henk Janson (lid)
Jan Oosterhof (lid)