Bette mikt de stopte sokke in de maande en komt muuizem overende. Ze is disse zwangerschap arg zwaor. Rinus, heur man, het al veurspeld dat et een twieling wodt.

Ze mag toch hopen dat die veurspelling niet uutkomt. Ze het now haar hanen al vol an et kleine grut. Daankber bedenkt ze dat ze an Trijnie een flinke hulpe het. Die is mit heur negen jaor al een echt moedertien. As een kloeke waekt ze over heur breurties en zussies. Jantien, een jaor jonger is vule speulser. Heur dust Bette niet op de kleingies letten te laoten. De beide jongen die nao Jantien kommen bin echte kwaajongen. Verlies ie ze even uut et oge, dan liggen ze in de sloot of ze klimmen in een boom om d’r vervolgens weer uut te valen. Hoevaeke het ze niet heur broek moeten verstellen omdat ze in et prikkeldraod verstrikt raekten. De bulten en schrammen die ze oplopen bin niet te tellen. Rinus bezweert dat et echte jongen binnen. Daor moet ondeugd in zitten eer d’r deugd in kommen kan. Vandemiddag het hi’j de knaopies mit neumen et veld in. ‘Dan hej’ wat rust,’ zee hi’j, ‘ik redde me d’r wel mit.’ Bette glimkt. Rinus is zels nog zoe’n kwaojongen. De levenslust straolt him de ogen uut. Bette krigt nog hieltied vlinders in de boek as h’ij mit die ondeugende brune ogen naor heur kikt. Et is al weer tien jaor gleden dat ze mit him over de puthaoek stapte. De hiele buurtschop was getuge. Een jaor later bin ze officiëel trouwd. Doe Rinus op et gemientehuus Trijnies geboorte melde, vertelde de ambtner him dat een huwelik over de puthaoke niet rechtsgeldig was. D’r mos een huweliksakte kommen aanders kon Trijnie niet echt wodden. D’r kwam iene van de kienderbescharming langes. Wat was Bette bliede dat ze had leren lezen en schrieven. Rinus is die keunst niet machtig dus moet zi’j him veurlezen. De pepieren moeten now ien keer deur de man tekend wodden. Vrouwen bin net as kiender onmondig. Daor kan ze heur toch zo lelk over maeken. Mar et is zoas et is en ze moet d’r met leven. In meseum Oold Ark in Makkinge, hebben ze een puthaoke. Wie now daenkt dat et een geweldig mooi ding is, het et mis. Et is een ienvooldige stok met een iezeren krulle d’r an. Die krulle dient om de emmer an te haoken. Hoe dieper de putte, hoe langer de stok was. Ik vraoge me of as ze eertieds lichtkaans mit meer peerties toegelieke over de puthaoke stapten. Zol hier de uutdrokking; -De stap waogen- vot kommen?