Collectie

Het museum Oold Ark wil op de bezoekers overbrengen: een expositie van allerlei handgereedschappen; veelal vernuftig gemaakt met alleen dat materiaal dat men zich kon veroorloven en de kennis die op dat moment voorhanden was. De rode draad die door de hele collectie loopt is: handgereedschappen. Handgereedschap, de naam zegt het al, de mens was zelf de enige krachtbron.

Aan het soms behoorlijk versleten gereedschap zie je gewoon het zware werken aan af! Veel lichamelijke inspanning, lange werkdagen en dat alles onder soms armoedige omstandigheden. Maar ook zie je in het museum de ontwikkeling van diverse gereedschappen. Je ziet ontwikkeling in beter materiaal gebruik, het toepassen van verfijndere krachtoverbrenging en dat vertaalt zich dan weer in betere eindresultaten met minder krachtsinspanning. Kortom je ziet de drang van de mens om betere producten te maken door minder vermoeiend werk en een betere toekomst voor de arbeider. Op een leuke manier geeft het museum een boeiend beeld van veel verschillende ambachten zoals die vroeger onder anderen in de Stellingwerven werden uitgeoefend. Zo zijn bijvoorbeeld de wagenmaker, de smid, de schoenmaker, de timmerman en nog vele andere ambachten aanwezig. De diverse ambachten met bijbehorende gereedschappen worden duidelijk tentoongesteld in kleine werkplaatsen, zodat de bezoeker een goed beeld krijgt hoe het ambacht beoefend werd. Met enige regelmaat wordt een nieuwe wisseltentoonstelling ingericht in het museum, zodat het zeker de moeite waard is om als bezoeker nog eens terug te komen.

Maar waarom is dit museum zo bijzonder?

Omdat het publiek het gereedschap niet alleen kan zien maar ook mag beetpakken en sommige dingen mag uitproberen.