Samenstelling bestuur

Het bestuur van museum Oold Ark wordt gevormd door de volgende personen:

Jan Oosterhof
secretaris

van Brederodestraat 44
8423 TW Makkinga
tel.: 0516-441762

Jelma Steenwijk (voorzitter)
Henk Janson (penningmeester)
Eelke Rijpkema (lid)
Alie Wemer (lid)