1868:                   
de molen werd als houtzaagmolen gebouwd in Gorredijk.

1912 - 1925:

      
de molen stond als korenmolen op Twijtel

1925 - nu:            
de molen staat als korenmolen in Makkinga

De molen is nog steeds in bedrijf. Vrijwilligers houden De Weyert draaiende, zodat ook de volgende generatie kan genieten van deze prachtige korenmolen.

 

Van houtzaagmolen tot korenmolen
De Weyert is oorspronkelijk in 1868 als houtzaagmolen gebouwd. Na twee verhuizingen staat de molen sinds 1925 op de huidige plek, in Makkinga, als korenmolen. Op 5 juni 1912 werd de korenmolen van Twitel, een buurtschap vlakbij Makkinga, getroffen door de bliksem en brandde volledig af. Weijert Zeephat was sinds 1905 eigenaar van deze voormalige poldermolen uit de Weperpolder bij Oosterwolde. Hij moest nu op zoek naar een geschikte molen. In Gorredijk stond toen een goede houtzaagmolen uit 1868 te koop. Zeephat betaalde er 400 gulden voor, nu ongeveer 180 euro. De verplaatsing en het ombouwen naar korenmolen heeft ongeveer 2800 gulden gekost, nu ongeveer 1275 euro. In 1913 kon Zeephat met zijn nieuwe molen in Twijtel weer aan het werk.

Goede zaken
In 1925 werd uitbreiding noodzakelijk met als gevolg dat de molen van Twijtel naar Makkinga werd verplaatst. De molen had daar een scheepvaartverbinding met de Tjonger en lag vlak bij de rails van de tramlijn van Steenwijk naar Drachten. De molen werd voorzien van een stenen onderbouw. Er werd een motor tegen de molen gebouwd om bij windstil weer toch te kunnen malen. De grootste verandering was de verandering van wieksysteem. Het Oudhollandse systeem met zeilen werd omgeruild voor verstelbare kleppen, de zelfzwichting. Zelfstandig molenaar Weyert Zeephat kwam in dienst van de Coöperatieve Aankoop Makkinga. Het werd een lange verbintenis. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw liet hij de wieken draaien.

Verval en restauratie
De crisisjaren en de jaren van de 2e wereldoorlog was er volop werk. In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd steeds minder gebruik gemaakt van windkracht. En zoals zoveel molens raakte de stilstaande molen in verval. In 1970 kreeg hij een kleine cosmetische restauratie. De molen oogde weer fraai, maar kan niet meer malen. De zware novemberstorm in 1973 richt grote schade aan.

Weer in bedrijf
Na veel bemoeienis en klaagliederen van de dorpsbewoners werd in 1983 begonnen met de restauratie. In 1984 kunnen vijf vrijwillige molenaars - opgeleid op Penninga’s molen te Joure – in de molen van Makkinga aan de slag. In de jaren daarna zorgen steeds meer enthousiaste vrijwilligers er samen voor dat De Weyert onderhouden wordt en in bedrijf blijft. In 2012 zijn er 34 vrijwilligers.