Zaterdag 25 juni bracht Pieter Dijkstra een bezoek aan De Weyert. In 1977 heeft Pieter als bouwkundig tekenaar van de gemeente Ooststellingwerf de tekeningen gemaakt voor de restauratie van de molen. Pieter heeft later de tekening van de molen meegenomen voor een sollicitatiegesprek op het gemeentehuis van Joure en werd daar aangenomen.

Dat kon ook niet anders met zo’n knap stukje tekenwerk.

Het heeft uiteindelijk nog tot 1984 geduurd voordat de molen weer in bedrijf was. De bezetting van de molen door de Makkingaster Oudejaarsploeg rond de jaarwisseling in 1980-1981 heeft er onder andere voor gezorgd dat molen gerestaureerd werd. In 1982 heeft de gemeente de molen overgenomen en na lang aandringen wordt in oktober 1983 de molen uiteindelijk gerestaureerd.

Pieter heeft de tekening die hij voor de sollicitatie gebruikte aan de molen geschonken. Een mooi verhaal en een mooie herinnering die in het archief van De Weyert bewaart wordt.
Foto's van het opmeten destijds: